Now showing items 1-1 of 1

  • System preferencji celnych Unii Europejskiej i zasady jego funkcjonowania (added: 2020-01-30) 

    Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    W warunkach globalizacji rynków i rozwoju światowego handlu, o znaczeniu danego państwa przesądza stopień zaangażowania w wymianę międzynarodową. Stąd o bezpieczeństwie kraju decyduje nie tylko jego potencjał militarny, ...