Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2012 (Arabska wiosna rok później) (added: 2014-07-17) 

    Kubiak, Hieronim; Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna; Lipa, Michał; Laskowski, Piotr; Niziński, Piotr; Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra; Brataniec, Katarzyna; Zamojska, Aleksandra; Bahlawan, Natalia; Wolańska, Diana; Rusinek, Anna; Świech-Szczepańska, Monika; Tonta, Rachela; Wójcik, Agata; Bakalarska, Malwina; Busari, Muheez; Czornik, Katarzyna; Al-Temimi, Damian; Zając, Justyna; Krasnowolska, Margerita; Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-12) 

    Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The social protests in the Middle East states (including Egypt) – so called Arab Spring – were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, ...