Now showing items 1-4 of 4

 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2005 (Świat arabski) (added: 2014-09-25) 

  Kasznik-Christian, Aleksandra; Bojko, Krzysztof; Góra, Magdalena; Posch, Walter; Kapiszewski, Andrzej; Katz, Mark N.; Zdanowski, Jerzy; Rudnicka-Kassem, Dorota; El-Cheikh, Ibrahim; Da Lage, Olivier; Hanna, Miland; Balwierz, Ida; Bojko, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Szybilska, I.; Kepel, Gilles (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  To już drugi numer poświęcony sprawom regionu, który nie schodzi z pola widzenia wielu uczestników relacji międzynarodowych (pierwszym był KSM nr 3 z 2004 ro­ ku). Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły analizujące ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 specjalny, 2004 (Polska - świat arabski) (added: 2014-10-06) 

  Mrozek-Dumanowska, Anna; Zdanowski, Jerzy; Bojko, Krzysztof; Kapiszewski, Andrzej; Bakalarz, Agnieszka; Walczuk, Tomasz; Pikulski, Andrzej; Barska, Anna; Jarecka-Stępień, Katarzyna; El-Cheikh, Ibrahim; Puchnarewicz, Elżbieta; Góra, Magdalena; Brataniec, Katarzyna; Dziewanowska, Anna; Sienkiewicz, Juliusz; Kielan-Glińska, Ilona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Polska wobec powstania państwa Izrael. Stosunki wzajemne w latach 1945-1950 (added: 2019-05-22) 

  Góra, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Postawa Polski wobec powstania państwa żydowskiego w Palestynie zdeterminowana była od ostatnich lat II wojny światowej sytuacją polityczną w kraju, a przede wszystkim znalezieniem się Polski od 1944 roku w orbicie ...
 • Umiędzynarodowienie Jerozolimy i jej miejsc świętych w iatach 1945-1950 (added: 2019-05-20) 

  Góra, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Jerozolima, jedno z najstarszych miast świata, wzbudzało olbrzymie emocje w historii i wzbudza je dzisiaj, jest nadal kluczem do pokoju w jednym z najtrudniejszych do rozwiązania konfliktów na świecie. Sir William ...