Now showing items 1-20 of 37

 • Aspekty kryzysu rodziny w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków (added: 2019-06-05) 

  Śledzianowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Six years after the death of John Paul II and right on the threshold of his beatifi cation the Polish had been asked in the nationwide poll concerning the late Pope’s infl uence on their life. As many as 83 per cent of ...
 • Autobiografia w rodzinie, rodzina w autobiografii. Szkic historyczny (added: 2019-06-05) 

  Pekaniec, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The main aim of this paper is to show how model of family changed through the centuries (especially in XIX and XX century). Objects of examinations are women’s autobiographies treated as very interesting archive of ...
 • Bent, czyli bliżej Becketta (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
  The authoress analyses 'Bent', a Sean Mathias film from 1997. The action of the movie takes place in the 1930s, in Nazi controlled Germany. The main character of the film, Max (Clive Owen) ends up in concentration camp in ...
 • Cicha rewolucja: kobieca perspektywa w filmie dokumentalnym w Polsce (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2018)
  Autorka opisuje nowe zjawisko, czyli kobiecą falę w dokumencie, na przykładzie analizy dwóch filmów: „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej (2016) oraz „Więzi” w reżyserii Zofii Kowalewskiej (2016). W obydwu przypadkach mamy ...
 • Co widać z okien neoawangardy? "Z mojego okna" (1978–1999) Józefa Robakowskiego i "Czarny kwadrat na białym tle mieszka w widoku z mojego okna" (2017) Tobiasza Jędraka (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2019)
  Autorka porównuje dwa filmy artystów różnych generacji. Z mojego okna to jeden z najbardziej znanych filmów wideo Józefa Robakowskiego. Z kolei mniej znana praca artysty młodszego pokolenia Tobiasza Jędraka już samym ...
 • Divided by a common language : English across national, social, and cultural boundaries (added: 2017-07-18) 

  Curyłło-Klag, Izabela; Piątek, Beata; Reeves, Christopher; Tereszkiewicz, Anna; Tkaczyk, Dorota; Hołobut, Agata; Jodłowiec, Maria; Kleban, Marcin; Kusiak, Monika; Pałka, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Ze wstępu: This monographic volume presents ten selected studies exploring the multiple interrelationships between language and the communities of speakers who sustain it, focusing on the various roles that language plays ...
 • Ewolucja postaci Jokera w kinematografii (added: 2020-12-04) 

  Palka, Hanna
  Ze wstępu: "Filmy komiksowe to fenomen współczesnej popkultury, mimo iż ich początki sięgają wiele lat wstecz. Wytwórnie filmowe nieustannie pracują nad ich tworze-niem, produkując nie tylko większość kasowych przebojów, ...
 • Filmowa biografia łódzkich awangardzistów (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2018)
  Tekst Anny Taszyckiej mówi o eksperymentalnym filmie Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna (2018) w reżyserii Borysa Lankosza, w którym zagrali Agata Buzek i Łukasz Simlat. Autorka rozpatruje film Lankosza w kontekście ...
 • Filmowa twórczość Gaspara Noe w perspektywie teorii teatru okrucieństwa Antonina Artauda (added: 2019-06-13) 

  Kletowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "W filmie Krew bestii (1949) Georgesa Franju widzimy przerażającą scenę szlachtowania konia przez pracowników rzeźni. Stary wałach trzymany za uzdę zostaje zabity za pomocą hydraulicznego pistoletu. Upada. Rzeźnik podchodzi ...
 • Inicjacja i śmierć. Obsesje Nicolasa Roega (added: 2020-12-16) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2006)
  The aurhoress introduces us to the filmmaking of the British director, its typical storylines and themes, concentrating on an analysis of two films: 'Walkabout' and 'Don't Look Now'. By selecting the films whose focus is ...
 • Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA (added: 2019-06-05) 

  Szatkowski, Bernard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Poland as well as many European countries is facing demographic crisis. Aging society, changing model of the family and reduced birth rate are serious issues that demand a reaction. Above matters are beyond doubt. However, ...
 • Kino stylu zerowego: reaktywacja (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2018)
  "Z przyjemnością sięgnęłam po drugie wydanie książki Mirosława Przylipiaka Kino stylu zerowego. Egzemplarz pierwszego wydania z 1994 roku, z podtytułem Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, mam na półce i w ciągu ...
 • Konstrukcja matki, która „wychowuje sama” w niemieckim ustawodawstwie (added: 2019-06-05) 

  Kasten, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  A mother who raises on her own is not a family life phenomenon, which is not limited to the present time only and is not a product of welfare state as well. Against this background the author analyzes four German statute ...
 • Kultura popularna w medialnych kontekstach (added: 2016-10-17) 

  Pawlus, Tadeusz; Majerek, Bożena; Dudek, Karolina J.; Piotrowska, Anna G.; Raczek-Karcz, Marta Anna; Wójcik, Grzegorz; Jaskulska-Dwuraźna, Katarzyna; Czerniak, Anna; Belcer, Agnieszka; Galata, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Sala-Szczypiński, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Kultura – media – społeczeństwo: symbiotyczne związki (added: 2016-07-04) 

  Michalczyk, Tadeusz; Fiut, Ignacy S.; Loska, Krzysztof; Pletnia, Maciej; Raczek-Karcz, Marta Anna; Stawiński, Piotr; du Vall, Marta; Plebańczyk, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Kultura – media – społeczeństwo. Symbiotyczne związki jest monograficznym zbiorem ośmiu rozpraw. Dwie z nich poświęcone są przede wszystkim problematyce wytwarzania rzeczywistości społecznej generalnie i w szczególnych ...
 • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

  Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...
 • Mit, aktor, człowiek Rozmowa z Dorotą Karaś, autorką książki "Cybulski. Podwójne salto" (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2017)
  "Doroto, chciałabym cię na początku naszej rozmowy spytać, do jakich archiwów udało ci się dotrzeć podczas pracy nad książką Cybulski. Podwójne salto? Na pewno do archiwum Instytutu Teatralnego, a gdzie jeszcze? PWST? W ...
 • Na granicy dwóch światów: próba analizy twórczości filmowej Carlosa Saury (added: 2015-05-08) 

  Ogorzałek, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Notatki z wygnania. Skibet. Hatikvah (1970/2010) i Return to Poland (1981) Mariana Marzyńskiego (added: 2020-10-26) 

  Preizner, Joanna (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019)
  Marian Marzyński jest znanym i cenionym twórcą filmów dokumentalnych, w których, bazując w dużej mierze na własnej biografii, opowiada o trudnych polsko- żydowskich relacjach oraz dwudziestowiecznej historii. Charakterystyczny ...
 • Nowoczesna rodzina we współczesnym dyskursie kulturowym – na przykładzie amerykańskich seriali (added: 2014-05-19) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W tekście autor przybliża obraz rodziny przedstawiony we współczesnych serialach amerykańskich, skupiając się na ich roli w kształtowaniu nowoczesnego jej wizerunku. Najlepszą egzemplifikacją zmiany modelu rodziny jest ...