Now showing items 1-11 of 11

 • Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 (added: 2020-02-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Znaczącym elementem przekształceń prawnych służących coraz ściślejszej integracji państw Unii Europejskiej są zmiany normatywne w zakresie uregulowań dotyczących funduszy strukturalnych. Interesującym zagadnieniem z ...
 • Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska (added: 2020-02-13) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa1. Wraz z ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2010 : Z problematyki odpowiedzialności prawnej (added: 2014-04-03) 

  Lewandowska-Malec, Izabela; Szczerbińska-Byrska, Małgorzata; Gnela, Maciej; Fill, Wojciech; Sokołowski, Jacek K.; Banasik, Katarzyna; Kowalska, Samanta; Ryland, Diane; Wierzbińska, Halina; Klimek, Paweł; Zsoldos, Ildikó; Malec, Jerzy; Pęksa, Władysław; Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest w głównej mierze problematyce odpowiedzialności prawnej. Zebrane w zbiorze artykuły odnoszą się bezpośrednio do tytułowego pojęcia i są podzielone na dwie grupy ...
 • Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa (added: 2019-06-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest procesem złożonym, uwarunkowanym zmiennymi w czasie koncepcjami politycznymi oraz wielością czynników społeczno-gospodarczych, kształtujących faktyczne możliwości realizacji ...
 • Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska (added: 2020-02-12) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować nasilenie działań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ważną przyczyną rozwoju europejskiego prawa ochrony środowiska jest powszechne przeświadczenie, ...
 • Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (added: 2020-02-12) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zobowiązał Radę Wspólnot Europejskich do uchwalania przepisów dotyczących harmonizacji ustawodawstwa odnoszącego się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2006 (added: 2019-06-13) 

  Nowak, Marek; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Gawroński, Henryk; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Feczko, Piotr; Gruca, Szymon; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Lewandowski, Henryk; Machowska, Aleksandra; Bartoszewicz, Michał; Hrášok, Miroslav; Nekoranec, Jaroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze - rozprawy i materiały, jest zbiorem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: „Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2008 (added: 2014-03-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Buczek, Andrzej; Fill, Wojciech; Koczanowski, Janusz; Sprengel, Bolesław; Герц, Алла; Feczko, Piotr; Weismiller, Richard A.; Łysak, Andrzej; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2011 (added: 2014-04-25) 

  Banasik, Katarzyna; Buczek, Andrzej; Carby-Hall, Jo; Czaja-Hliniak, Irena; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • „Nowa hipoteka" jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności (added: 2020-02-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z dniem 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących hipoteki, powodując ważne zmiany w zasadach zabezpieczania wierzytelności na nieruchomości. Jest to wydarzenie znamienne nie tylko z uwagi na ...