Now showing items 1-1 of 1

  • Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji (added: 2019-05-24) 

    Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące organizacji działalności antyterrorystycznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W szczególności uwzględniono kompetencje FSB, ...