Now showing items 1-3 of 3

 • Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: implikacje dla Polski (added: 2019-05-09) 

  Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Koncepcja polityki obronnej Unii Europejskiej, określanej nazwą Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ang. European Security and Defence Policy – ESDP) została zawarta w kilku dokumentach przyjętych przez Radę ...
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE Zmiana szyldu czy nowa odsłona? (added: 2020-01-28) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Unia Europejska ulega ewolucji, rozszerzając się o nowe obszary, obejmując swym zasięgiem także państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Stosownie do tych zmian i nowych wyzwań ewolucji ulegała także Polityka Bezpieczeństwa ...
 • Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego (added: 2017-04-05) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Molo, Beata; Furgacz, Przemysław; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Bezpieczeństwo międzynarodowe należy do podstawowych pojęć oraz kategorii współczesnych stosunków międzynarodowych. Posiada ono zarówno wymiar teoretyczny, jak też praktyczny, wpływając w sposób decydujący na rozwój oraz ...