Now showing items 1-1 of 1

  • Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech (added: 2018-06-20) 

    Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Tematem podejmowanym w artykule jest ewolucja Armii Karabinierów we Włoszech w czasach współczesnych, biorąc pod uwagę wypełnianie przez nią zadań m.in. z zakresu obrony terytorialnej. Przekształcenie ówczesnego Korpusu ...