Now showing items 1-1 of 1

  • Niemcy wobec procesu dalszego poszerzania UE (added: 2019-05-09) 

    Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Z wprowadzenia: "Koncepcje „pogłębiania” i „poszerzania” towarzyszyły procesowi integracji europejskiej od samych jej początków. Stanowiły one zarazem katalizator i wyznaczały kierunek dalszego rozwoju Wspólnot Europejskich. ...