Now showing items 1-4 of 4

 • Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy (added: 2016-07-04) 

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono ...
 • Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or Reality of the Future (added: 2016-12-19) 

  Załucki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The need to write this book has arisen in connection with my recent conviction that a common European inheritance law in any form (in particular within the European Union) would be highly desirable. Undoubtedly, inheritance ...
 • Wybrane problemy reprezentacji w spółce partnerskiej (added: 2019-06-06) 

  Huras, Agnieszka; Rej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  At the turn of the twentieth and twenty-fi rst century, a partnership gained considerable popularity in many jurisdictions. Adjusting the present company was different in different national, but there is one thing in ...
 • Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa 2009/81/WE i jej implementacja do polskiego prawa krajowego (added: 2019-05-27) 

  Flak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W 2013 r. do polskiego prawa zamówień publicznych wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty ...