Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpieczeństwo euroatlantyckie. Nowe zagrożenia, nowe wyzwania (added: 2019-05-22) 

    Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Europa wydaje się nadal patrzeć na bezpieczeństwo z perspektywy państwa narodowego, widzi w nim realizację interesów poszczególnych państw. Wszelkie odcienie tej optyki, czy to eksponujące wartości europejskie i jej ...