Now showing items 1-1 of 1

  • E-podsłuch. Zarys problematyki (added: 2020-01-31) 

    Kosmaty, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł porusza problematykę stosowania przez służby państwowe tzw. podsłuchu komputerowego. We współczesnym świecie w zasadzie brak jest dziedziny życia, która funkcjonowałaby bez wykorzystywania komputerów. Powoduje ...