Now showing items 1-19 of 19

 • Family - Health - Disease (added: 2016-07-14) 

  Bramušková, Jarmila; Balogová, Eva; Spodniaková, Miroslava; Gerlichová, Katarina; Matišáková, Iveta; Zichová, Miroslava; Goździalska, Anna; Shvediuk, Tetiana; Karasiewicz, Adrian; Kowalewska, Marta; Kadučáková, Helena; Jaśkiewicz, Jerzy; Jaśkiewicz, Jerzy; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Kudlová, Pavla; Kutnohorská, Jana; Tomaszewska, Katarzyna; Lemańska, Dorota; Vanková, Beáta; Milaniak, Irena; Raková, Jana; Hudáková, Paulína; Valentová, Katarina; Šupínová, Mária; Gurín, Daniel; Bramušková, Jarmila; Miksaiová, Anna; Verešová, Jarmila; Krátká, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This publication includes opinion and research papers written by authors with academic backgrounds from the Czech Republic, Slovakia and Poland. The monograph consists of 14 chapters and the order of them refers to the ...
 • High tea consumption diminishes salivary 17beta-estradiol concetration in Polish women (added: 2014-06-07) 

  Kapiszewska, Maria; Miśkiewicz, Małgorzata; Ellison, Peter T.; Thune, Inger; Jasieńska, Grażyna (Cambridge University Press, 2006)
  We hypothesized that among reproductive-age women consuming large quantities of tea, the production of estradiol would be suppressed. It has been shown that catechins and theaflavines, the major constituents of tea, inhibit ...
 • Lekarski obowiązek a samostanowienie pacjenta (added: 2019-06-05) 

  Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W ustawodawstwie polskim oraz w deontologii lekarskiej jeszcze na początku XX wieku nie było mowy o jakiejkolwiek autonomii woli pacjenta co do przebiegu leczenia. Jednak wraz z upływem lat, a przede wszystkim znacznego ...
 • Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną (added: 2014-11-19) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Folates take part in many major biochemical processes in human cells including: replication, DNA repair, DNA methylation and detoxification processes. Folic acid defi ciency in diet increases the risk of neural tube ...
 • Ocena stanu odżywienia organizmu: practicum (added: 2016-09-28) 

  Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2013 : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2014-10-30) 

  Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Górecki, Marcin; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Pajdak, Władysław; Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra; Poździoch, Stefan; Huras, Agnieszka; Kryska, Sandra; Kowalewska, Marta; Pekaniec, Anna; Ciborowska, Helena; Drąg, Jagoda; Drąg, Jagoda (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2016 : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2017-01-18) 

  Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Lizak, Dorota; Kudlová, Pavla; Reslerová, Ludmila; Kantorowicz, Małgorzata; Więcek, Magdalena; Romanowska, Urszula; Laska, Edyta; Foryś, Zofia; Burdek, Anna; Ławska, Wioletta; Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Ziarko, Andrzej; Strączek, Katarzyna; Sułek, Jolanta; Gołkowski, Filip; Lesňáková, Anna; Rovný, Ivan; Hlinková, Soňa; Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Zelek, Michał; Puka, Dorota; Kopiński, Piotr; Merklinger-Gruchała, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Poziom świadomości żywieniowej mężczyzn na temat źródeł antyoksydantów i znaczenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu dla zdrowia (added: 2018-07-31) 

  Kantorowicz, Małgorzata; Więcek, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Wprowadzenie: Karotenoidy, polifenole oraz witaminy A, E, C chronią organizm przed kumulacją wolnych rodników i występowaniem stresu oksydacyjnego. Zaburzenie równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej może prowadzić do ...
 • Prawo pacjenta do bezpieczeństwa – regulacje europejskie i polskie (added: 2019-06-05) 

  Poździoch, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych stanowi kluczowe wyzwanie dla polityki zdrowotnej i należytego funkcjonowania podmiotów leczniczych. Uwarunkowania systemowe powodują, że nienależyta ...
 • Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych (added: 2019-07-23) 

  Głowacka, Aldona
  Ze wstępu: "Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym składnikiem, dobrostanu człowieka. Zaburzenia psychiczne występują w ciągu życia u wysokiego odsetka osób z populacji ogólnej, towarzyszą także licznym chorobom somatycznym ...
 • Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie (added: 2019-06-05) 

  Rej-Kietla, Anna; Huras, Agnieszka; Kryska, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Jest oczywiste, że lekarz będzie odpowiedzialny za uszczerbek zdrowia dziecka powstały z jego winy. Należy jednak rozpatrzyć też sytuację, w której niedbalstwem lekarza było jedynie dopuszczenie do narodzenia dziecka, a ...
 • Problemy żywieniowe ludzi starszych (added: 2019-07-22) 

  Kusznir, Anna
  Ze wstępu: "Od wielu lat obserwujemy, że polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele społeczeństw Zachodu, starzeje się. W gronie ludzi starszych na szczęście powiększa się grupa osób, które za cel stawiają sobie jak ...
 • Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości (added: 2016-09-29) 

  Lizak, Dorota; Budzowski, Artur; Seń, Mariola; Czarny, Wojciech (Oficyna Wydawnicza MA, 2016-06)
  Tendencje zdrowotne dotyczące zwiększania masy i wymiarów ciała wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w Polsce nie są optymistyczne. Polska należy do krajów, w których to zjawisko, a właściwie problem zdrowotny ...
 • Sposoby leczenia chorób w autobiografistyce kobiet (added: 2019-06-05) 

  Pekaniec, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Głównym celem artykułu jest prześledzenie sposobów leczenia, diagnozowania, opisywania objawów chorób, które trapiły autobiografki, ich znajomych lub podopiecznych. Szeroko pojęta literatura dokumentu osobistego autorstwa ...
 • Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia (added: 2016-01-26) 

  Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Witek, Karolina; Lizak, Dorota; Kadzik-Wasyl, Marta; Jurzak, Magdalena; Broszencka, Aleksandra; Szklarczyk, Małgorzata; Lewandowska, Justyna; Matuła, Aleksandra; Koczur, Patrycja; Kowalska, Katarzyna; Ząbczyńska, Martyna; Rudyk, Anna; Drąg, Jagoda; Gawędzka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Niniejsza monografia obejmuje 12 prac, w których podano informacje o fizjologii i patologii skóry. W części prac opisane są obecnie stosowane techniki kosmetyczne, które w założeniu są zabiegami „upiększającymi”. ...
 • Urozmaicone spożycie żywności przez studentów różnych uczelni w Polsce (added: 2015-01-28) 

  Seń, Mariola; Laska, Edyta; Gibas, Beata; Kotyza, Małgorzata; Golik, Magda; Adamski, Radosław; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Introduction: Proper health behaviours and healthy eating are a significant factor that helps maintain health and reduce the risk of diseases. The varied food intake is a key element of proper nutrition every man. Proper ...
 • Wpływ liczby członków podstawowych zespołów ratownictwa medycznego na realizację procedur medycznych u pacjenta z urazem wielonarządowym (added: 2019-06-05) 

  Górecki, Marcin; Spodaryk, Mikołaj (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Na podstawie analizy wyników symulacji zdarzeń medycznych z udziałem pacjenta z urazem wielonarządowym, przeprowadzono ocenę różnic w zakresie i czasie realizacji działań podejmowanych przez Podstawowy Zespół Ratownictwa ...
 • Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka (added: 2014-11-20) 

  Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: ...
 • Żywienie a stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) u kobiet w wieku rozrodczym: Implikacje dla ryzyka raka piersi (added: 2014-06-16) 

  Merklinger-Gruchała, Anna; Jasieńska, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W artykule poruszono problem zależności pomiędzy stężeniami hormonów płciowych u kobiet w wieku rozrodczym (estrogenów i progesteronu) a kalorycznością diety, zawartością wybranych składników pokarmowych, w tym alkoholu ...