Now showing items 1-20 of 36

 • Dyrektywy unijne a opłaty drogowe (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2011)
  "W odniesieniu do danin publicznych w zakresie podatków bezpośrednich nie . występują regulacje unijne o szczegółowym sposobie regulacji i obowiązku ich bezpośredniego stosowania. Tym bardziej dotyczy to pozapodatkowych ...
 • Kontrola w mieście metropolitalnym jako aspekt bezpieczeństwa finansowego (added: 2020-02-07) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  In the present European Union economic and financial crisis and the enlarging size of public debt, the instruments, which prevent the financial risk and ensure the financial safety, play an important role. This issue is ...
 • Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych (added: 2020-02-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  After the access to the European Union the subject of Polish agriculture has become one of the important points of financial politics. Harmonisation of normative regulations with European Union ones as well as with other ...
 • Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych (added: 2014-12-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Myśl i polityka: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu T. 1b (added: 2014-02-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Filipek, Józef; Grodziski, Stanisław; Kostecki, Apoloniusz; Ludwikowski, Rett; Pilch, Andrzej; Przybylski, Henryk; Sondel, Janusz; Waldenberg, Marek; Waltoś, Stanisław; Waśniewski, Witold; Woleński, Jan; Bankowicz, Bożena; Borowiec, Piotr; Chojnicka, Krystyna; Dudek, Antoni; Gajda, Agnieszka; Grott, Olgierd; Kargol, Anna; Kęsek, Marian; Kilian, Stanisław; Kloczkowski, Jacek; Litwin, Tomasz; Mazur, Jan; Mikołajczyk, Jolanta; Nowacka, Ewa; Polaczek-Bigaj, Marta; Sabat, Martynika; Seniów, Jerzy; Wiszniewski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Narodowy Bank Polski na tle Europejskiego Systemu Banków Centralnych (added: 2020-02-11) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  The European System of Central Banks (ESCB) started its activity in 1999. It consists of the European Central Bank (ECB), which started its activity on the first of June nineteen ninety-eight, and of National Central Banks ...
 • Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku (added: 2014-02-24) 

  Malec, Jerzy; Majchrowski, Jacek M.; Borodo, Andrzej; Borszowski, Paweł; Brzeziński, Bogumił; Chojna-Duch, Elżbieta; Dębowska-Romanowska, Teresa; Dzwonkowski, Henryk; Fojcik-Mastalska, Eugenia; Gliniecka, Jolanta; Glumińska-Pawlic, Jadwiga; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Jurkowska-Zeidler, Anna; Kronberger-Sokołowska, Elżbieta; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Łączkowski, Wojciech; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Mączyński, Domiinik; Miemiec, Wiesława; Młynarczyk, Alicja; Modzelewski, Witold; Nieborak, Tomasz; Nita, Adam; Ofiarska, Małgorzata; Ofiarski, Zbigniew; Pomorska, Alicja; Ruśkowski, Eugeniusz; Sawicka, Krystyna; Smoleń, Paweł; Sowiński, Ryszard; Wójtowicz, Wanda; Zdebel, Marek; Buczek, Andrzej; Czaja-Hliniak, Irena; Klimek, Paweł; Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (added: 2020-02-11) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Liability of public bodies is an important question in activities of a democratic state. Similar as in other law disciplines, legal liability takes place also in the domain of legal-financial regulations. It is possible ...
 • Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury technicznej (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Opłaty adiacenckie z punktu widzenia teoretycznego należą do prawnofinansowej instytucji dopłat, stanowiących obok podatków i opłat daniny publiczne. Opłaty adiacenckie uregulowane są u stawą z dnia 21 sierpnia 1997 ...
 • Opłata planistyczna jako dochód własny gminy (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Z dniem 1 stycznia 1995 r. zaczęła funkcjonować nowa prawnofinansowa instytucja opłaty planistycznej, zwana najczęściej w literaturze i orzecznictwie rentą planistyczną, będąca opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...
 • Opłaty adiacenckie jako dochody gmin (added: 2020-02-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w ...
 • Opłaty adiacenckie z tytułu scalania i podziału nieruchomości (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2008)
  "Opłaty adiacenckie uregulowane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która zastąpiła ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Doszło wówczas ...
 • Opłaty gminne za gospodarowanie odpadami komunalnymi (added: 2014-11-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Opłaty melioracyjne a opłaty inwestycyjne (added: 2020-11-30) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Na początku 2002 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, które zastąpiło Prawo wodne z 1974 r. Prawo wodne przyjęło jako naczelną, wynikającą z Konstytucji, zasadę zrównoważonego rozwoju, dostosowując do niej zadania, ...
 • Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne (added: 2016-11-09) 

  Starck, Christian; Sylwestrzak, Andrzej; Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław; Wawak, Tadeusz; Bednarczyk, Bogusława; Tkaczyński, Jan Wiktor; Kościelniak, Grzegorz; Naleziński, Bogumił; Witkowski, Zbigniew; Bień-Kacała, Agnieszka; Załucki, Mariusz; Biernat, Jakub; Feczko, Piotr; Bałos, Iga; Szwaja, Jacek Z.; Witkowski, Stanisław; Malczyk, Małgorzata; Cyrul-Kubiak, Agnieszka; Kohutek, Konrad; Knysiak-Molczyk, Hanna; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klimek, Paweł; Serwacki, Jerzy; Klink, Marek; Skotnicki, Krzysztof; Domańska, Aldona; Nowakowski, Jerzy; Lubelski, Marek; Pawlik, Renata; Plebanek, Ewa; Bielski, Marek; Banasik, Katarzyna; Strzelec, Adam; Widacki, Jan; Ibek, Anna; Krzywda, Józef; Leszczyński, Paweł A.; Falski, Jacek; Milej, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych (added: 2020-02-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Problematyka świadczeń emerytalnych w szerokim rozumieniu, tj. sposobu nabywania uprawnień do świadczeń, sposobu ustalania ich wysokości, czerpania i gromadzenia środków służących na pokrycie świadczeń, czy też sposobu ...
 • Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych (added: 2014-12-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Prawa jednostki w stosowaniu wybranych instytucji prawnofinansowych (added: 2014-11-04) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna AFM, 2010)