Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2008 (The United States, The European Union and Modernity) (added: 2014-03-13) 

    Bryk, Andrzej; Minogue, Kenneth; lzquierdo, David Lorenzo; Mansfield, Harvey C.; Brachowicz, Maciej; Brachowicz, Maciej; Wolfe, Christopher; Sirico, Robert A.; du Vall, Marta; Dadak, Kazimierz; Grzeszczyk, Ewa; Skawińska, Katarzyna; Butrymowicz, Magdalena; Michalik, Piotr; Chlipała, Michał; Chlipała, Michał; Kirk, Russell; Zbrojewska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  • The Blues, the Greys, and the Red & Whites (added: 2019-05-07) 

    Chlipała, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "United States armed forces are today among the most powerful armies in the world. Currently only the active personnel of land forces of United States Army exceeds 519 000 soldiers. added on top of that should be the ...