Now showing items 1-20 of 57

 • Azja Środkowa jako obszar oddziaływania Polityki Wschodniej Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Azja Środkowa w pierwszej dekadzie XXI w. stała się jednym z centralnych obszarów globalnej rywalizacji USA, Chin i Federacji Rosyjskiej. Dużą rolę odgrywa w niej próba uzyskania kontroli nad zasobami surowców ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1 (XXX) : Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska/klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe (added: 2018-10-22) 

  Molo, Beata; Wyligała, Helena; Kamola-Cieślik, Małgorzata; Wojcieszak, Łukasz; Bałamut, Anna; Tomala, Magdalena; Grzela, Joanna; Gacek, Łukasz; Morawska, Ewelina; Kraj, Kazimierz; Kotulska, Olga; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Gibas-Krzak, Danuta; Lasoń, Marcin; Machniak, Arkadiusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym tomie podjęte zostały aktualne zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa ekologicznego (w ujęciu przedmiotowym i narodowym), jak również implikacjami powiązania kwestii ochrony ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1 (XXXIV) : Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku (added: 2019-09-19) 

  Molo, Beata; Kruk, Aleksandra; Koszel, Bogdan; Kiwerska, Jadwiga; Malinowski, Krzysztof; Dobosz-Dobrowolska, Joanna; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Bielawska, Agnieszka; Kubiak, Piotr; Trajman, Joanna; Świder, Małgorzata; Szołdra, Kamil; Gibas-Krzak, Danuta; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Marcinkowski, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku obfituje w dyskusje na temat wagi i znaczenia wyzwań międzynarodowych. Również niemieccy politycy prezentują strategie i programy osiągania przez Niemcy celów i interesów ...
 • Bliski Wschód jako region zintensyfikowanego oddziaływania i wpływów Chińskiej Republiki Ludowej w drugiej dekadzie XXI wieku (added: 2020-10-05) 

  Czornik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In the second decade of the 21st century, there was a defi nite intensifi cation of China’s interest in the Middle East. Since then, the Middle East has become one of the priority areas of Chinese investments, interests ...
 • Bramini i Mandaryni. Stosunki polityczne Indii i Chin na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia (added: 2019-05-13) 

  Tokarski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Tytuł niniejszego artykułu pochodzi z indyjskiej prasy; odwołuje się do prastarych korzeni cywilizacyjnych dwóch największych państw Azji. Wzorcem starochińskim dla wielu pokoleń dyplomatów była Księga wojny i pokoju ...
 • BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji (added: 2019-04-02) 

  Saskowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Dyskusję komentatorów politycznych na temat BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) zdominowały dwie narracje. Pierwsza twierdzi, że trwające od kilku lat zacieśnianie współpracy krajów grupy BRICS jest budowaniem ...
 • Budowanie jedności narodowej w praktyce – Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 r. (added: 2019-04-15) 

  Wardęga, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Fenomen współczesnego chińskiego nacjonalizmu może być postrzegany jako połączenie państwowej ideologii oraz ruchów społecznych, zarówno inicjowanych odgórnie, jak i oddolnie. Wśród elementów ideologicznych znajduje się ...
 • Budując wspólnotę: o konfucjańskiej demokracji w Chinach (added: 2018-11-19) 

  Kościański, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  In this article the author points out that analyzing the role of Confucianism in Chinese society, and in particular the role of the Contemporary New Confucianism in relation to the possibility of establishing democracy ...
 • China: Paving the Way to Carbon Neutrality (added: 2021-08-30) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań, przed jakim stanęła ludzkość w XXI w., wpływają bowiem na różnorodność biologiczną, oddziałują na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo. Te zagrożenia wymagają w długiej ...
 • Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu (added: 2019-04-02) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Stanowisko Chin i Rosji wobec międzynarodowych wyzwań zmian klimatu istotnie się różni. O ile Chiny weszły w stadium transformacji ekologicznej, podejmując wysiłek na rzecz zwiększenia udziału niskoemisyjnych źródeł ...
 • Chiny w koncepcji „polityki polskiej” emigracyjnego Stronnictwa Narodowego (added: 2019-06-11) 

  Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "21 lipca 2008 r. (17 dni przed otwarciem XXIX Olimpiady w Pekinie) Rosja przekazała Chinom 174 km kwadr. spornego terytorium nad Amurem, kończąc tym samym zadawniony spór graniczny, który był źródłem napięcia między obu ...
 • Chiny: Potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego (added: 2019-04-02) 

  Żukrowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Gospodarka ChRL przeszła przez kilka etapów reform i zmian, które pozwoliły na awans gospodarczy, polityczny i militarny tego państwa. Objęło to okres od 1979 r., kiedy zaczęto w ChRL wdrażać pierwsze reformy. Reformy ...
 • Chińska strategia na Bliskim Wschodzie w XXI wieku-Ewolucja kluczowych elementów (added: 2019-04-03) 

  Brona, Adrian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wraz z rosnącym statusem Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej zmieniają się interesy oraz założenia polityki zagranicznej tego państwa. W niewielu regionach świata ta transformacja jest równie widoczna jak ...
 • Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych (added: 2019-05-21) 

  Zemanek, Adina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w chińskich tradycjach pogrzebowych nastąpiły radykalne zmiany. Dotyczyły one zarówno samych pogrzebów, jak i obchodzenia tradycyjnego święta zmarłych. W przypadku pogrzebów, ...
 • Cztery role Ameryki (added: 2018-06-29) 

  Kuźniar, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł przedstawia międzynarodową rolę Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Bardziej precyzyjnie możemy mówić o czterech następujących po sobie rolach Ameryki w tym czasie. Najpierw jako lidera wolnego ...
 • Etnosy na Tajwanie (added: 2019-04-15) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Opis etnosów występujących na Tajwanie, wbrew pozorom, nie jest prosty. Wprawdzie wiadomo, że ludność pochodzi z kontynentu chińskiego, która w wielu falach migracyjnych przemieszczała się na wyspę, w zamierzchłych ...
 • German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative (added: 2019-09-24) 

  Ciesielska-Klikowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Relacje niemiecko-chińskie na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej intensyfikacji. W ramach budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku (od 2013 r.) Chiny dążą do wzmocnienia stosunków z Republiką Federalną Niemiec, budując je ...
 • Gospodarka światowa w XXI wieku: współczesne uwarunkowania i wyzwania (added: 2017-01-17) 

  Majchrowska, Elżbieta; Czaja, Jan; Diawoł-Sitko, Anna; Gacek, Łukasz; Czermińska, Małgorzata; Pluciński, Eugeniusz M.; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Ideologiczne podstawy maoistowskiego nacjonalizmu (added: 2019-04-23) 

  Wardęga, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "W artykule zostaną przedstawione zagadnienia ideologiczne związane z nacjonalizmem w Chinach maoistowskich. W języku chińskim na określenie narodu używa się różnych słów. Istnieje pojęcie minzu, oznaczające naród w ...
 • Konfucjańska idea wielkiej jedności w myśli politycznej Czang Kaj-Szeka i Mao Zedonga (added: 2019-04-08) 

  Łozińska, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The Confucian concept of the Great Unity, which refers to a utopian vision of the ideal world in which everlasting peace and harmony prevail, has been for centuries a reference point for the most illustrious Chinese ...