Now showing items 1-2 of 2

  • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego Ukrainy w warunkach Procesu Bolońskiego (added: 2019-06-13) 

    Boczarowa, Olena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "System Boloński reformy szkolnictwa wyższego stał się jednym z elementów integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę wspólnotę granic Ukrainy i Unii Europejskiej, historyczną, kulturalno-cywilizacyjną oraz terytorialną ...
  • The school of tomorrow centred on pupils (added: 2017-01-16) 

    Morbitzer, Janusz; Kuźma, Józef; Chałas, Krystyna; Boczarowa, Olena; Giza, Teresa; Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna; Aksman, Joanna; Pułka, Jolanta; Dobrowolska, Barbara; Johnsson, Ewa; Cotič, Mara; Felda, Darjo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    The monograph entitled "The School of Tomorrow Centred on Pupils" is a collective paper which, on the one hand, is based on the research conducted by and experience of many Polish and foreign theoreticians and practitioners ...