Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2014 (added: 2016-05-12) 

    Kwieciński, Mirosław; Passella, Krzysztof; Sęk, Andrzej; Popiało, Małgorzata; Huszlak, Wojciech; Kopeć, Rafał; Borkowski, Robert; Bihuniak, Karolina; Adamczyk, Janusz; Potkański, Waldemar; Zieliński, Marek; Wagner, Helmut (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  • Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej (added: 2019-05-27) 

    Bihuniak, Karolina; Adamczyk, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Artykuł ma na celu określenie poziomu postrzegania przez społeczeństwo polskie zagrożenia wynikającego z akcji terrorystycznej w postaci ataku bioterrorystycznego. Badania ankietowe przeprowadzono na terenie całej Polski, ...