Now showing items 1-2 of 2

  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2014 (added: 2016-01-13) 

    Frosini, Tommaso Edoardo; Marinoni, Luiz Guilherme; Czaja-Hliniak, Irena; Rab, Henriett; Kovalyshyn, Oleksandr; Sipka, Péter; Zaccaria, Márton Leó; Bochenek, Artur; Bek, Dominika; Mieczkowska, Dorota; Adamus, Rafał; Antoniuk, Jarosław R.; Zaporowski, Piotr; Skoczeń, Katarzyna; Szuba-Boroń, Anna; Załucki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  • Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego (added: 2020-02-07) 

    Bek, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Subject of the paper is contained in reflections on the cultural defense. The author tries to determine the importance of offender’s culture for assessing the degree of social noxiousness of his criminal act. The analysis ...