Now showing items 1-6 of 6

 • Rola szlachty w procesie tworzenia uchwał sejmikowych (added: 2020-02-19) 

  Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The role of the nobility in the making of local parliament resolutions changed with its diminishing impact on the affairs of the state. The analysis of the process of developing the law leads to the conclusion that the ...
 • Ryzyko wojenne w polityce polskich zakładów ubezpieczeniowych przed II wojną światową (added: 2020-02-13) 

  Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Próby ujęcia ryzyka wojennego w ramy statystyczne, tak by m ożna było określić skalę i prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych zdarzeń, napotykały ogromne tru d n o ści. Były one tak wielkie, iż w przypadku obowiązkowych ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XV (added: 2014-04-30) 

  Łopatecki, Karol; Bednaruk, Waldemar; Cichoń, Paweł; Smyk, Grzegorz; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kubicki, Tomasz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzelecka, Monika; Rydz-Sybilak, Katarzyna; Nowakowski, Michał; Kurkowska, Edyta; Tyrchan, Mikołaj; Lewandowska-Malec, Izabela; Matuszewski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVI (added: 2014-11-04) 

  Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Moniuszko, Adam; Pilarczyk, Piotr M.; Bednaruk, Waldemar; Głuszak, Marcin; Krzymkowski, Marek; Moras, Małgorzata; Gałędek, Michał; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Godek, Sławomir; Krauza, Krzysztof; Gondek, Maciej M.; Jastrzębski, Robert; Hull, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

  Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Judyta; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku (added: 2020-02-19) 

  Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Trzy dekady panowania Augusta III to nie tylko czas największego kryzysu szlacheckich instytucji ustrojowych, ale też okres, kiedy dojrzewała myśl o potrzebie gruntownej przebudowy państwa. Publicyści od dawna piętnowali ...