Now showing items 1-1 of 1

  • Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (added: 2019-05-27) 

    Szymiczek, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Artykuł podejmuje problematykę szczególnego rodzaju badań poligrafi cznych, zwanych badaniami screeningowymi w stosunkach pracowniczych. Podstawowy teoretyczny cel artykułu to wyjaśnienie różnic pomiędzy badaniami ...