Now showing items 1-1 of 1

  • Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa (added: 2019-06-21) 

    Kimla, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    (...) "Arnold Gehlen (1904-1976) należy - obok Maxa Schelera i Helmutha Plessnera - do trójcy klasyków antropologii filozoficznej. Myśliciele ci, czerpiąc ze wspólnego źródła (dorobku Johanna Gottfrieda Herdera), stworzyli ...