Now showing items 1-1 of 1

  • Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991 (added: 2019-05-22) 

    Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Klęska krajów arabskich w wojnie z Izraelem z lat 1948-1949 i związana z nią ucieczka z państwa Izrael ok. 800 tys. arabskich mieszkańców terytorium b. mandatu brytyjskiego (Palestyńczycy wydarzenia te określająjako ...