Now showing items 1-1 of 1

  • Mixer magazyn studentów nr 27, marzec 2008 (added: 2020-02-28) 

    Misiniec, Bartłomiej (2008)
    W tym numerze jako temat l okładki przedstawiamy rozmowę z pisarzem, Sławomirem Skutym. Pochodzący z Nowej Huty artysta uczynił ją głównym tłem swych działań i przyczynił się do nadania polskiej sztuce jaskrawego ...