Now showing items 1-1 of 1

  • Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie (added: 2019-05-27) 

    Sęk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Artykuł został poświęcony organizacji ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie zarówno prywatnym, jak i państwowym. Przedstawiono w nim wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy odbiorze budynków ...