Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpieczeństwo energetyczne Rumunii (added: 2019-05-27) 

  Piziak-Rapacz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Popyt na energię stale rośnie. Niezaprzeczalność tego faktu generuje szereg problemów dla wszystkich państw świata. Rozwój gospodarczy państw powoduje wzmożony zapotrzebowanie na energię. Autorka niniejszej publikacji w ...
 • Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim (added: 2019-05-27) 

  Kapera, Izabela; Kapera, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Celem opracowania było przedstawienie zagrożeń występujących w hotelarstwie i wybranych aspektów związanych z bezpieczeństwem w hotelu oraz prezentacja przykładów rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Analiza ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 1 (XXXVIII) : Ewolucja wyzwań bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (added: 2020-05-25) 

  Molo, Beata; Jäger, Thomas; Dośpiał-Borysiak, Katarzyna; de Andrade Gama, Isabela; Marczuk, Karina Paulina; Kowalczyk, Jan; Bałamut, Anna; Sakson-Boulet, Anna; Diawoł-Sitko, Anna; Siadkowski, Adrian; Kargol, Anna; Gniadek, Waldemar; Leunig, Ragnar; Havertz, Ralf; Paech, Norman; Erler, Petra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  From Introduction: "The concept of human security has become the next stage in the evolution of the concept of expanded recognition of security. Admittedly, human security refers to an expanded idea of security, which, ...
 • Broad Approach to Human Security in the Visegrad Group Countries (added: 2020-05-26) 

  Kowalczyk, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Zakończenie zimnej wojny i oddalenie się widma wybuchu konfliktu zbrojnego sprzyjało poszerzeniu analiz dotyczących bezpieczeństwa o inne niż państwo podmioty. Jedną z rodzących się w latach 90. XX w. alternatywnych ...
 • Clusters: an example of a state strategy for creating energy security in Poland (added: 2021-01-26) 

  Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  „Klaster” nie jest pojęciem nowym. Wiadomo również, że wzajemne powiązanie przedsiębiorstw, dostawców, jednostek itp. daje szereg możliwości pod względem konkurencyjności i innowacyjności. Stąd też podmioty decydują się ...
 • Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce (added: 2021-12-10) 

  Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W II dekadzie XXI w. zaczęto podkreślać, że poziom lokalnego bezpieczeństwa zaczyna odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Fakt ten widoczny jest nie tylko w decyzjach na poziomie ...
 • Przyszłość JW GROM na tle rozwoju sił i działań specjalnych w Polsce i na świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku (added: 2020-07-31) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem analizy jest wskazanie głównych kierunków rozwoju JW GROM w trzeciej dekadzie XXI w. Punkt wyjścia stanowi określenie czynników wpływających współcześnie na rozwój sił specjalnych w Polsce i na świecie. Wskazano ...
 • Wpływ polityki monarchów polskich na ustrój Gdańska w latach 1454-1793 (added: 2020-02-18) 

  Maciejewski, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Podległość polsko-pomorska Gdańska trwałą 338 lat (970-1308), a całkowicie polska 339 lat (1454-1793), łącznie więc 677 lat, gdy tymczasem krzyżacko-pruska (1308-1454; 1793-1807; 1813-1918), zaledwie 265 lat. W latach ...
 • Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojskach Specjalnych na początku 2014 roku (added: 2019-05-27) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Artykuł podejmuje aktualny problem badawczy. Temat zmian i wynikających z ich skutków podejmowany jest przez badaczy, szczególnie wojskowych. Jednym z obszarów, w których konsekwencje poczynań reformatorów są najbardziej ...