Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 3 (XLIV): Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center (added: 2021-07-30) 

  Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej; Lindahl, Sondre; Kraj, Kazimierz; Strzelecki, Michał; Gacek, Łukasz; Mydel, Rajmund; Partow, Negar; Buemberger, Raymond John; Johanson, Terry; Quero, Felipe; Issa, Alex; Białas, Tomasz; Wojcik, Ray; Suderio, Elmer; Wiśnicki, Jarosław; Kuśmirek, Karolina; Marcinkowski, Tomasz; Sikorski, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From Introduction: "This issue is different from all previous ones. Thus, an introduction to it needs to be different from earlier ones. There has to be a place for reflection, which used to be included in an interview ...
 • Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego (added: 2020-02-03) 

  Skawińska, Mirosława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Europejski system bezpieczeństwa determinuje poszanowanie i ochrona praw człowieka. Współczesne ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stanowią istotną część dyskusji nad jego kształtem. Zagrożenia te ...
 • Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku (added: 2020-01-28) 

  Rajchel, Jan; Rurak, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-militarnych w nowoczesnym świecie. Zaprezentowano ...
 • The Regional Security Environment of Japan (added: 2021-08-30) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z japońskiej perspektywy największym współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa jest wzrost prowokacyjnych zachowań chińskich sił powietrznych i morskich w regionie spornych Wysp Senkaku/Diaoyu, położonych w ...
 • ‘The Day that Changed the World’: The Security Environment 20 Years after the WTC Attacks (added: 2021-08-30) 

  Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest zidentyfikowanie oraz zbadanie kluczowych zjawisk i trendów w środowisku bezpieczeństwa, jakie wystąpiły w ciągu ostatnich dwóch dekad, a także mają wpływ na jego przyszłość. Proces badawczy został ...