Now showing items 1-2 of 2

  • Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego (added: 2020-02-03) 

    Skawińska, Mirosława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Europejski system bezpieczeństwa determinuje poszanowanie i ochrona praw człowieka. Współczesne ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stanowią istotną część dyskusji nad jego kształtem. Zagrożenia te ...
  • Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku (added: 2020-01-28) 

    Rajchel, Jan; Rurak, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-militarnych w nowoczesnym świecie. Zaprezentowano ...