Now showing items 1-4 of 4

 • Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. (added: 2020-12-04) 

  Pawlik, Renata (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2019)
  "W art. 53 k.k. zawarto tzw. ogólne dyrektywy wymiaru kary, wskazując, że sąd wymierza karę według własnego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc na to, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia ...
 • Idee nowelizacji kodeksu karnego (added: 2016-09-22) 

  Lubelski, Marek; Golonka, Anna; Trybus, Małgorzata; Filipowska, Monika; Stopińska, Joanna Magdalena; Zawłocki, Robert; Hoc, Stanisław; Pawlik, Renata; Szwejkowska, Małgorzata; Romańczuk-Grącka, Marta; Mozgawa, Marek; Nazar-Gutowska, Katarzyna; Gutkowska, Agnieszka; Kulesza, Jan; Chodorowska, Anna; Strzelec, Adam; Gil, Damian; Habrat, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego (added: 2020-10-15) 

  Pawlik, Renata (Wydawnictwo C. H. Beck, 2014)
  "Reguły prawne tworzą zbiór, który stanowi względnie uporządkowaną całość określaną mianem „systemu” w szerokim tego słowa znaczeniu, pozostając miedzy sobą w określonych relacjach takich jak m.in. hierarchiczność, ni ...
 • Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową (added: 2020-01-29) 

  Strzelec, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Zakaz wstępu na imprezę masową jest jednym ze środków karnych, który został wprowadzony do kodeksu karnego 20 marca 2009 r. Dodanie tego przepisu było odpowiedzią ustawodawcy na rozwijające się zjawisko przestępczości ...