Now showing items 1-2 of 2

  • Faza oceny, analiza techniczna wariantów oraz faza wdrożenia w procedurze minimalizacji odpadów (added: 2019-06-19) 

    Gałka, Aleksy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Poprawna gospodarka zakładu musi uwzględniać wiele działań prowadzących w efekcie do uzyskania jak największego zysku przy jednoczesnym jak najmniejszym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Owe działania to: - ...
  • Problemy utylizacji i likwidacji odpadów (added: 2019-06-26) 

    Skrzypek, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Drugą połowę XX wieku i lata obecne charakteryzuje między innymi zjawisko bardzo intensywnych przemian w dziedzinie życia gospodarczego, gdzie większość tych przemian przyjmuje charakter wykładniczy. Wykładniczo rośnie ...