Now showing items 1-2 of 2

  • Kryminogenność. Ustawy o usługach detektywistycznych (added: 2020-01-31) 

    Konik, Anna; Pomorski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Autorzy zajęli się specyficznym zawodem prywatnego detektywa, który według ich opinii w swojej pracy balansuje na granicy prawa, narażając się nawet na odpowiedzialność karną. W opracowaniu zwrócono uwagę na aspekt etyczny ...
  • Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku (added: 2018-04-30) 

    Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    ZE WSTĘPU: Metoda kazuistyczna, opierająca się na studium przypadku pozwala testować teorie wyprowadzone z badań zbiorów podobnych przypadków. Takie założenie przyświeca tej pracy. Kazus Joachima Knychały do takiego celu ...