Now showing items 1-2 of 2

  • II wojna światowa i nowy ład światowy (added: 2019-04-29) 

    Wiatr, Jerzy J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "W dziejach stosunków międzynarodowych półwiecze zamykające się datami 1939– –1989 miało znaczenie przełomowe. Pod wieloma względami zamknęło ono całą dotychczasową epokę nowożytnych stosunków międzynarodowych i stworzyło ...
  • Republika Federalna Niemiec–Chińska Republika Ludowa (added: 2021-03-17) 

    Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    The feature of the relationship between Germany and China are strong dynamics and large scope. Its impact on the transformations of the global order is huge and increasing. The balance of economic power between them has ...