Now showing items 1-20 of 4804

 • Innowacyjność, konkurencyjność, jakość, wiedza i uczenie się komponentami rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu (added: 2022-11-23) 

  Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Leśniewski, Michał Adam; Lypchuk, Vasyl; Voytovych, Nataliya; Salamaga, Marcin; Predygier, Agnieszka; Myjak, Teresa; Movsum-zada, Ulvi; Dziura, Bernadetta; Chochowska, Anna; Jasiuk, Ewa; Bonarska-Treit, Alicja; Gawron, Iwona; Marcisz, Joanna; Wiśniewska, Sylwia; Wiśniewski, Kamil; Szydło, Robert; Sołtys, Anna; Dołhasz, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Z wprowadzenia: "Monografia składa się z trzech części. Pierwsza z nich łączy problematykę innowacyjności i konkurencyjności z rozwojem organizacji. Literatura z zakresu zarządzania odnosi się tu do kwestii rozwoju ...
 • Cisza. Refleksje nie tylko pedagogiczne (added: 2022-11-09) 

  Olearczyk, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Z wprowadzenia: "Cisza nie przestaje fascynować i jako zjawisko przyrodnicze, i jako fenomen kulturowy, a także wciąż pozostaje problemem wieloznacznym i otwartym. Powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki ...
 • A Survey of the Views of Catholic Safeguarding Coordinators about the Inclusion of the Polygraph in Psychological Risk Assessments of Clerics (added: 2022-10-17) 

  Wilcox, Daniel T.; Berry, Rosalind; Grove, Emma (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  This paper reflects the views of Catholic safeguarding coordinators (SCs) with regard to the inclusion of the polygraph in forensic psychological risk assessments that they have commissioned. The contents are derived ...
 • What Do Polygraphers–Practitioners Expect from Science? (added: 2022-10-17) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The purpose of the study was to learn the opinions of polygraph examiners concerning the role and applicability of scientific research in detection of deception conducted in Universities or other scientific centres. The ...
 • Leading Interview and Interrogation Techniques. Focus on Cognitive Interview (added: 2022-10-17) 

  Pérez-Campos Mayoral, Eduardo; Fisher, Ronald; Langer, Arre Anne; Pérez-Campos, Eduardo Lorenzo; Pérez-Campos Mayoral, Laura; Hernandez-Huerta, María Teresa; Matias-Cervantes, Carlos Alberto (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Criminal investigation in Mexico is performed by the investigation triad, which is made up of police and experts in diff erent areas such as medicine and prosecutors. They all use interview and interrogation techniques ...
 • Polygraph Testing and Social Intolerance: A Warning to Examiners Outside of the United States (added: 2022-10-17) 

  Horvath, Frank; Peters, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  The use of polygraph testing in the applicant screening process for law enforcement positions is widely accepted in the United States and elsewhere. Generally, that testing includes questions related to past behaviors ...
 • Should Blind Evaluation of Polygraph Charts Be a Mandatory Procedure in Evidentiary Examinations? (added: 2022-10-17) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Th e article considers the advantages of blind interpretation of polygraph charts in the context of subjectivity in polygraph examinations. Th e purpose of this article is to provoke a discussion on the inclusion of blind ...
 • European Polygraph 2022, Volume 16, Number 1 (55) (added: 2022-10-17) 

  Horvath, Frank; Peters, Robert; Gołaszewski, Marcin; Wilcox, Daniel T.; Berry, Rosalind; Grove, Emma; Pérez-Campos Mayoral, Eduardo; Fisher, Ronald; Langer, Arre Anne; Pérez-Campos, Eduardo Lorenzo; Pérez-Campos Mayoral, Laura; Hernandez-Huerta, María Teresa; Matias-Cervantes, Carlos Alberto (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
 • Hyper aged Japan (added: 2022-10-11) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  From introduction: "The commonly emphasized process of globalization is accompanied by two other phenomena of a word-wide character. They mainly occur in the most developed countries in the world and are characterized by ...
 • Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym (added: 2022-09-22) 

  Kurleto, Paulina; Skorupska-Król, Agnieszka; Milaniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Przeszczepienie nerki pochodzącej od żywego dawcy jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek z uwagi na lepsze wyniki krótko- i długoterminowe oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z ...
 • Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life (added: 2022-09-22) 

  Laska, Edyta D.; Lubas, Anna; Szepieniec, Wioletta K.; Kin-Dąbrowska, Joanna; Szymanowski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Introduction: Urinary incontinence is a global problem, as shown by statistics. This study assesses the impact of urinary incontinence on lifestyle and areas of life in pre- and post-menopausal patients in southern Poland. ...
 • mRNA expressions MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma (added: 2022-09-22) 

  Goździalska, Anna; Pasek, Małgorzata; Jochymek, Małgorzata; Goździalska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Introduction: Non-melanoma skin cancers (NMSC) are the most common malignant neoplasms, the number of which continues to increase. BCC is characterized by slow growth, its main clinical feature being that it infiltrates ...
 • Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w czasie pandemii Covid-19 (added: 2022-09-22) 

  Klukow, Jadwiga; Pieszczek, Martyna; Foryś, Zofia; Dębska, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: Klimat organizacyjny stanowi ważny czynnik w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ wpływa na efektywność i jakość świadczonej opieki. Celem pracy była diagnoza klimatu organizacyjnego w środowisku pracy ...
 • Wstępna ocena wyznaczników własnej motywacji i zaangażowania w profilaktyczną aplikację mobilną – wyniki badań fokusowych (added: 2022-09-22) 

  Fusińska-Korpik, Agnieszka; Depukat, Anna; Noga, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: W ostatnich latach, wraz z postępem technologicznym, można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowoczesnych technologii do wzmacniania motywacji własnej w zakresie edukacji. Refleksje ...
 • Kinesiotaping mięśnia prostego brzucha w łagodzeniu objawów nietrzymania moczu u kobiet (added: 2022-09-22) 

  Gdynia, Aleksandra; Onik, Grzegorz; Sieroń, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu nacelowane jest na łagodzenie objawów. Jako metodę uzupełniającą z powodzeniem wykorzystuje się procedury fizjoterapeutyczne, w tym kinesiotaping. Niemniej jednak ...
 • Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland (added: 2022-09-22) 

  Bakalarz, Renata; Lisowska, Sylwia; Gaczoł, Mateusz; Rogóż, Monika; Bik-Multanowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Introduction: According to the World Health Organization (WHO), the best way to nourish a newborn is breastfeeding. Breastfeeding is especially important for infants during the first six months of their lives. The type ...
 • Porównanie wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością fizyczną (added: 2022-09-22) 

  Dębska, Grażyna; Pudzisz, Paulina; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością jest czynnikiem istotnie obniżającym jakość życia. Jest ona zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz od otrzymywanego wsparcia. Celem badania było ...
 • Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii (added: 2022-09-22) 

  Tomaszek, Lucyna; Seń, Mariola; Zelek, Maria; Foryś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: Ostre zatrucia często prowadzą do hospitalizacji i stanowią poważny problem zdrowotny. Celem pracy była ocena częstości i przyczyn zatruć u pacjentów hospitalizowanych na oddziale toksykologii oraz określenie ...
 • How to improve patient satisfaction and sexual quality of life after penile prosthesis implantation (added: 2022-09-22) 

  Świniarski, Piotr Paweł; Purwin, Tomasz; Jędrzejczyk, Paweł; Drążkiewicz, Marta; Łapuć, Aleksander; Wilamowski, Jacek; Drewa, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Although the long-term patient satisfaction rate after implantation of penile prosthesis (IPP) is high, there is still a large number of patients who are not satisfied. This review analyzes factors influencing areas that ...
 • Opinie i wiedza fizjoterapeutów o aromaterapii (added: 2022-09-22) 

  Strój, Ewa; Błażejewski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Wprowadzenie: Celem badań było poznanie opinii i poziomu wiedzy fizjoterapeutów o istocie aromaterapii oraz możliwościach wykorzystywania olejków eterycznych w zabiegach leczniczych. Materiał i metody: Narzędziem badawczym ...