Now showing items 8-9 of 9

  • Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin : implikacje dla gospodarki światowej (added: 2017-07-04) 

    Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    In 1978 China adopted a new strategy of economic development (so called open-door or opening up policy) which is connected with the process of transformation and the transition from the undeveloped central economy to the ...
  • Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja? (added: 2014-07-02) 

    Paleczny, Tadeusz; Blachnicki, Bogusław; Walecka-Rynduch, Agnieszka; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Trudzik, Artur; Sozańska, Dominika; Frątczak, Anna; Klimczak, Krzysztof; Dudzińska, Kinga; Chojnacka, Magdalena; Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Celem publikacji jest ukazanie wieloaspektowych przemian w sferze współczesnej polityki. Książka została podzielona na trzy części. Część pierwszą stanowią teksty autorów z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza ...