Now showing items 2-2 of 2

  • Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

    Głuszyńska, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Unia Europejska stoi w obliczu kolejnego, piątego rozszerzenia1. Przystąpienie do struktury unijnej nowego państwa oznacza jego podporządkowanie się regułom elitarnego i wymagającego klubu państw. Podporządkowanie się ...