Now showing items 16-18 of 18

 • Tożsamość Europy a jej wewnętrzne granice (added: 2019-06-13) 

  Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Azja i Europa, Wschód i Zachód starożytnego świata, to kontynenty tak ze sobą zespolone, że wytyczenie pomiędzy nimi ścisłej, powszechnie akceptowanej granicy jest właściwie niemożliwe. Zgodnie z tzw. teorią pływów ...
 • Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej (added: 2019-06-26) 

  Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W próbach rekonstrukcji i zrozumienia miejsca człowieka w przestrzeni psychicznej, społecznej i kulturowej współczesna teoria często odwołuje się do koncepcji tożsamości. Analizy: psychologiczna, socjologiczna czy ...
 • Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna (added: 2015-03-05) 

  Niemirowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article is an attempt of the evaluation, which from pedagogic theories: traditional or postmodernist better serves the freedom of the man. The author determines the freedom as possibility of making everything what is ...