Now showing items 4-5 of 5

  • Level of physical fitness students (added: 2016-12-08) 

    Grygus, Igor; Pelech, Ihor (Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy, 2016)
    This article is devoted to the study of physical fitness of students. The current state of the problem, scientists working on this issues. The level of physical fitness of 60 students in the fourth year of training at ...
  • Ocenianie w nauczaniu języków obcych zorientowanym na cele ogólne a ocenianie w nauczaniu zorientowanym na cele zawodowe (added: 2015-11-12) 

    Gajewska, Elżbieta; Sendur, Agnieszka M. (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2015-09)
    Ocenianie jest pochodną celów kształcenia. W konsekwencji sprawdzanie umiejętności w nauczaniu języków obcych dla celów ogólnych powinno się różnić od oceniania w nauczaniu języków obcych specjalistycznych. Czy różnice te ...