Now showing items 19-20 of 20

  • Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego (added: 2019-05-24) 

    Kapiszewska, Maria; Potopianek, Natalia; Skulicz, Danuta; Grabiński, Tadeusz; Stoczewska, Barbara; Krawczyk, Robert; Mirecka, Jadwiga; Grabiński, Tadeusz; Merklinger-Gruchała, Anna; Kožuh, Anna; Woźniak-Zapór, Marta; Parlicki, Mariusz; Sozańska, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Z wprowadzenia: "Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku nie są ...
  • Zarys diagnozy jakości pracy nauczyciela akademickiego (added: 2016-05-24) 

    Kapiszewska, Maria; Tabora-Marcjan, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)