Now showing items 15-20 of 20

 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego Ukrainy w warunkach Procesu Bolońskiego (added: 2019-06-13) 

  Boczarowa, Ołena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "System Boloński reformy szkolnictwa wyższego stał się jednym z elementów integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę wspólnotę granic Ukrainy i Unii Europejskiej, historyczną, kulturalno-cywilizacyjną oraz terytorialną ...
 • Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia (added: 2019-06-12) 

  Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Uniwersytet, który od setek lat jest integralnym elementem struktury instytucjonalnej społeczeństw europejskich, należy do najbardziej złożonych tworów społecznych. Złożoność ową dostrzegamy już wówczas, gdy myślimy o ...
 • Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK (added: 2014-02-26) 

  Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacji. KRK dla Szkolnictwa Wyższego opisują efekty kształcenia, czyli kwalifikacje jakie student zdobywa w czasie studiów. W związku z tym proces ...
 • Uczelnie niepubliczne – sukces czy niechciany produkt wolnego rynku (added: 2016-05-24) 

  Kapiszewska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego (added: 2019-05-24) 

  Kapiszewska, Maria; Potopianek, Natalia; Skulicz, Danuta; Grabiński, Tadeusz; Stoczewska, Barbara; Krawczyk, Robert; Mirecka, Jadwiga; Grabiński, Tadeusz; Merklinger-Gruchała, Anna; Kožuh, Anna; Woźniak-Zapór, Marta; Parlicki, Mariusz; Sozańska, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Z wprowadzenia: "Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku nie są ...
 • Zarys diagnozy jakości pracy nauczyciela akademickiego (added: 2016-05-24) 

  Kapiszewska, Maria; Tabora-Marcjan, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)