Now showing items 1-1 of 1

  • Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II) (added: 2020-02-03) 

    Romanko, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Autor podejmuje temat zarządzania kryzysowego, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnących zagrożeń cywilizacyjnych. Omawia zagadnienia dotyczące przygotowania do skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych, ...