Now showing items 1-2 of 2

  • Can the prohibition of age discrimination balance the labour market? (added: 2020-02-04) 

    Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Exploring new directions in labour law has been a common topic for decades because finding new solutions to existing legal and economic problems is always needed. Both the labour market and its regulation are changing, ...
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów: wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (added: 2015-04-29) 

    Rybicki, Jacek; Pawłowska, Beata; Jabłoński, Marek; Janczuk, Petro; Jazkowa, Galina; Kiełb, Piotr; Kowal, Łarysa; Kożuch, Antoni; Łysak, Andrzej; Maj, Bernard; Makowiec, Marek; Matusik, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Płatonienko, Jelena; Płeskacz, M. O.; Prałat-Kubiszewska, Ewa; Sitek, Dariusz; Szczajuk, Ludmiła; Szczodro, Oleksij; Tyrańska, Małgorzata; Urlik, Szczepan; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)