Now showing items 1-1 of 1

  • Skutki nieopłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez płatnika (added: 2020-02-11) 

    Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Obowiązek obliczania, potrącania z dochodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy formułuje art. 46 ust. 1 ustawy systemowej. Powinność ta wynika z obligatoryjnego ...