Now showing items 2-2 of 2

  • Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin (added: 2019-04-24) 

    Musiałek, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Z wprowadzenia: " Ponad 30 lat temu ukazał się artykuł Industrializacja kapitalistycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym twierdzono, że rozwijający się kraj, chcąc osiągnąć sukces gospodarczy na skalę globalną, ...