Now showing items 1-1 of 1

  • Rola e-learningu jako metody zdobywania wiedzy (added: 2014-03-07) 

    Maj, Bernard; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Prezentowanie treści przy użyciu metod e-learningowych może być wykorzystywane zarówno do tworzenia pełnych kursów czy szkoleń, jak i w formie wspomagającej tradycyjne metody przekazywania wiedzy. Tego typu szkolenia coraz ...