Now showing items 13-14 of 14

  • Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa (added: 2021-06-25) 

    Golonka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Opracowanie porusza problematykę alkoholu i wpływu, jaki może mieć fakt jego użycia przez sprawcę przestępstwa na zdolność rozpoznania przez niego znaczenia podjętego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Ustawodawca ...
  • Zbieg przestępstwa z wykroczeniem (added: 2021-11-18) 

    Grzesik, Mikołaj (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Ze wstępu: "Zbieg przestępstwa z wykroczeniem to zagadnienie o skomplikowanej naturze zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyka ono jednych z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa karnego, takich ...