Now showing items 15-26 of 26

 • Polsko-słowackie patrole policji. Uwarunkowania prawne i praktyka na przykładzie województwa małopolskiego (added: 2020-01-31) 

  Ciarka, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł porusza zagadnienia ważne dla poznania uwarunkowań prawnych oraz zagadnień praktycznych dotyczących służby pełnionej wspólnie przez policjantów polskich i zagranicznych na przykładzie patroli polsko-słowackich. ...
 • Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów (added: 2018-10-19) 

  Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Niniejszy artykuł przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy prawem a bezpieczeństwem. W kolejności ukazano wieloznaczność terminu prawo, co ma istotne znaczenie w powiązaniu go z bezpieczeństwem. Na kanwie tych rozważań ...
 • Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję (added: 2020-01-29) 

  Kobus, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Artykuł porusza problematykę pojęcia „zatrzymanie osoby". Dotychczas zarówno ustawodawca, jak i reprezentanci doktryny nie opracowali takiej definicji, która miałaby charakter uniwersalny, a więc obejmowała wszystkie ...
 • Rozważania o prawie i sprawiedliwości (added: 2014-06-10) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Książka zawiera artykuły i felietony, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat publikowane były przede wszystkim w "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym" oraz miesięczniku "Kraków". W większości poświęcone są one prawu ...
 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie (added: 2020-01-30) 

  Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Niniejsza publikacja jest próbą oceny zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Szczegółowej analizie poddano zarówno interwencje domowe, jak i interwencje domowe dotyczące przemocy w rodzinie, płeć ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017 (added: 2017-09-29) 

  Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2013 (added: 2014-10-30) 

  Łazarski, Krzysztof; Hanev, Dimitar; Widacki, Jan; Radwaniak, Krzysztof; Kusion, Mariusz; Milenković-Kerković, Tamara; Waniek, Danuta; Krużołek, Klaudia; Klimek, Paweł; Sala-Szczypiński, Marcin; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Węgrzynowicz-Cichońska, Justyna; Huszcza, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Służba prewencyjna - funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji (added: 2020-01-31) 

  Łuka, Piotr; Micek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o zasadność i efektywność służby w patrolu jednoosobowym policji jako nowoczesnej formy pracy nastawionej przede wszystkim na ograniczenie przestępczości. Podstawą wniosków są ...
 • Trening etyczny Policji polskiej (added: 2020-01-30) 

  Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuł ma na celu ukazanie aspektów etycznych Policji w Polsce, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Punktem wyjścia jest przedstawienie przebiegu procesu kształtowania się zasad etycznych w zawodzie ...
 • Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce (added: 2020-01-30) 

  Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie w zarysie zaangażowania polskiej policji w operacjach pokojowych na przykładzie misji prowadzonych w Afryce. Formą wprowadzenia do zasadniczej tematyki jest syntetyczne omówienie ...
 • Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji (added: 2020-01-31) 

  Bogdalski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł ukazuje miejsce i znaczenie policyjnego szkolenia podstawowego zawodowego w procesie kształtowania kadrowego potencjału Policji. Rozważania w nim zawarte zmierzają do ustalenia warunków, od których zależy efektywność ...
 • Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych (added: 2020-02-03) 

  Sęk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W związku z pojawiającymi się wśród kadry nauczycielskiej wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych, w artykule przedstawiono kilka istotnych kwestii, które powinny ułatwić ...