Now showing items 12-26 of 26

 • Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie w czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych (added: 2020-02-10) 

  Radwaniak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The paper presents the considerations about the police use of information obtained from open sources. Thoughts are based on studies on police intelligence and investigation, also on the literature in this field as well ...
 • Jana N. Horaina prawidła policyjne (added: 2019-06-26) 

  Cichoń, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W dotychczasowej literaturze poświęconej ustrojowi i administracji Księstwa Warszawskiego niewiele miejsca zajmuje myśl administracyjna rozwijająca się w tym okresie. Zupełnie nieznany jest fragment tej myśli związany ...
 • Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych (added: 2020-01-29) 

  Kolaszyński, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule omówiono uprawnienia służb specjalnych do stosowania czynności operacyjno- rozpoznawczych z perspektywy kontroli, jaka jest nad nimi roztoczona. Działania kontrole nad pracą operacyjną wpisują się w ogólne ...
 • Polsko-słowackie patrole policji. Uwarunkowania prawne i praktyka na przykładzie województwa małopolskiego (added: 2020-01-31) 

  Ciarka, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł porusza zagadnienia ważne dla poznania uwarunkowań prawnych oraz zagadnień praktycznych dotyczących służby pełnionej wspólnie przez policjantów polskich i zagranicznych na przykładzie patroli polsko-słowackich. ...
 • Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów (added: 2018-10-19) 

  Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Niniejszy artykuł przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy prawem a bezpieczeństwem. W kolejności ukazano wieloznaczność terminu prawo, co ma istotne znaczenie w powiązaniu go z bezpieczeństwem. Na kanwie tych rozważań ...
 • Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję (added: 2020-01-29) 

  Kobus, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Artykuł porusza problematykę pojęcia „zatrzymanie osoby". Dotychczas zarówno ustawodawca, jak i reprezentanci doktryny nie opracowali takiej definicji, która miałaby charakter uniwersalny, a więc obejmowała wszystkie ...
 • Rozważania o prawie i sprawiedliwości (added: 2014-06-10) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Książka zawiera artykuły i felietony, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat publikowane były przede wszystkim w "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym" oraz miesięczniku "Kraków". W większości poświęcone są one prawu ...
 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie (added: 2020-01-30) 

  Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Niniejsza publikacja jest próbą oceny zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Szczegółowej analizie poddano zarówno interwencje domowe, jak i interwencje domowe dotyczące przemocy w rodzinie, płeć ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017 (added: 2017-09-29) 

  Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2013 (added: 2014-10-30) 

  Łazarski, Krzysztof; Hanev, Dimitar; Widacki, Jan; Radwaniak, Krzysztof; Kusion, Mariusz; Milenković-Kerković, Tamara; Waniek, Danuta; Krużołek, Klaudia; Klimek, Paweł; Sala-Szczypiński, Marcin; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Węgrzynowicz-Cichońska, Justyna; Huszcza, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Służba prewencyjna - funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji (added: 2020-01-31) 

  Łuka, Piotr; Micek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o zasadność i efektywność służby w patrolu jednoosobowym policji jako nowoczesnej formy pracy nastawionej przede wszystkim na ograniczenie przestępczości. Podstawą wniosków są ...
 • Trening etyczny Policji polskiej (added: 2020-01-30) 

  Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuł ma na celu ukazanie aspektów etycznych Policji w Polsce, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Punktem wyjścia jest przedstawienie przebiegu procesu kształtowania się zasad etycznych w zawodzie ...
 • Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce (added: 2020-01-30) 

  Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie w zarysie zaangażowania polskiej policji w operacjach pokojowych na przykładzie misji prowadzonych w Afryce. Formą wprowadzenia do zasadniczej tematyki jest syntetyczne omówienie ...
 • Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji (added: 2020-01-31) 

  Bogdalski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł ukazuje miejsce i znaczenie policyjnego szkolenia podstawowego zawodowego w procesie kształtowania kadrowego potencjału Policji. Rozważania w nim zawarte zmierzają do ustalenia warunków, od których zależy efektywność ...
 • Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych (added: 2020-02-03) 

  Sęk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W związku z pojawiającymi się wśród kadry nauczycielskiej wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych, w artykule przedstawiono kilka istotnych kwestii, które powinny ułatwić ...