Now showing items 4-4 of 4

  • Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami (added: 2019-06-26) 

    Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Podejmowanie decyzji jako istota działalności menedżera jest procesem realizowanym w konkretnych uwarunkowaniach (czas, miejsce, dysponowane środki, dostępna wiedza). Rezultatem tego procesu ma być rozwiązanie jakiegoś ...