Now showing items 1-3 of 3

 • Koncepcje menadżerskie w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie a interesariusze (added: 2014-07-15) 

  Mielus, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Początek XXI wieku charakteryzuje uczestnictwo międzynarodowych przedsiębiorstw w coraz szerszej debacie na temat celu biznesu oraz jego roli w społeczeństwie. Różnorodni interesariusze wywierają na nie ciągle rosnący ...
 • Ordynacja w Radzie Nieustającej (added: 2020-02-20) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady powołania, organizacji i funkcjonowania Rady Nieustającej były konstytucje sejmowe z lat 1775-1776. Pierwsza z nich - zatytułowana Ustanowienie Rady Nieustającej, ...
 • Organizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzania (added: 2014-07-15) 

  Mielus, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Procesy towarzyszące globalizacji sprawiają, że organizacje zmuszone są do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu, co pozwoli im na utrzymanie się w złożonym i nieprzewidywalnym środowisku narodowym i ...