Now showing items 1-1 of 1

  • Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich (added: 2019-07-01) 

    Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
    "Prawo ochrony przyrody stanowi jeden z nowszych działów prawa administracyjnego, powstały w II połowie XIX w., bo choć chronienie skarbów przyrody znajdowało swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie już w średniowieczu, ...