Now showing items 4-5 of 5

  • Podejście procesowe w naukach o bezpieczeństwie i obronności (added: 2018-10-26) 

    Lelito, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    W artykule przedstawiono istotę koncepcji zarządzania procesowego oraz jej znaczenie w naukach o zarządzaniu. Procesowe podejście do działalności wszelkiego rodzaju instytucji jest obecnie postrzegane jako jeden z głównych ...
  • „Gdyby nie było wejścia” – Doha Tower Jeana Nouvela jako eksperyment architektoniczny (added: 2018-06-08) 

    Kozień-Woźniak, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Na eksperyment spojrzeć można z różnej perspektywy, między innymi z punktu widzenia sztuki – na jego wymiar artystyczny, lub też z punktu widzenia nauki – na badawczy wymiar eksperymentu. Specyfika architektury pozwala na ...